DocentenShihan


6e Dan Karate
3e Dan Kobudo
Rijkserkend Budoleraar

Sensei

4e Dan Karate
2e Dan Kobudo

Sensei

4e Dan Karate